موبایلتو شارژ کن

رنج این تن را فزون باید چشیدسروده شده: ۱۳۹۴/۰۱/۲۹ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 9   فاقد دیدگاه

کجائـی توای نخل شب های شیرینسروده شده: ۱۳۹۴/۰۱/۲۹ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 35   ۲ دیدگاه

حصارسروده شده: ۱۳۹۴/۰۱/۲۹ موضوع: نیمائی شاعر:
تعداد بازدید: 12   فاقد دیدگاه

آب حیاتسروده شده: ۱۳۹۴/۰۱/۲۸ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 15   فاقد دیدگاه

فریاد راسروده شده: ۱۳۹۴/۰۱/۲۸ موضوع: غزل شاعر:
تعداد بازدید: 42   ۷ دیدگاه

نقشی نوسروده شده: ۱۳۹۴/۰۱/۲۸ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 25   فاقد دیدگاه

مرغ دلسروده شده: ۱۳۹۴/۰۱/۲۷ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 34   ۵ دیدگاه

مادری پیرسروده شده: ۱۳۹۴/۰۱/۲۷ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 33   ۲ دیدگاه

نقشِ غمین…………سروده شده: ۱۳۹۴/۰۱/۲۶ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 89   ۱۴ دیدگاه

خلیج فارسسروده شده: ۱۳۹۴/۰۱/۲۶ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 32   ۲ دیدگاه

چه اتفاق…سروده شده: ۱۳۹۴/۰۱/۲۶ موضوع: غزل شاعر:
تعداد بازدید: 24   ۲ دیدگاه

مادری پیرسروده شده: ۱۳۹۴/۰۱/۲۶ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 32   ۴ دیدگاه

سماواتسروده شده: ۱۳۹۴/۰۱/۲۶ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 37   ۴ دیدگاه

حبابسروده شده: ۱۳۹۴/۰۱/۲۶ موضوع: غزل شاعر:
تعداد بازدید: 33   ۶ دیدگاه

تبر ها…سروده شده: ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 24   ۲ دیدگاه

مرا که غمزه ی چشمت بسان تکبیرستسروده شده: ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 59   ۶ دیدگاه

ای دل ای کاش که پرواز کنیسروده شده: ۱۳۹۴/۰۱/۲۴ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 130   ۱۳ دیدگاه

تندباد عشقسروده شده: ۱۳۹۴/۰۱/۲۲ موضوع: غزل شاعر:
تعداد بازدید: 98   ۱۰ دیدگاه

ز محراب ریا بیش از می و زنار می ترسمسروده شده: ۱۳۹۴/۰۱/۲۲ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 86   ۱۲ دیدگاه

مادرسروده شده: ۱۳۹۴/۰۱/۲۱ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 89   ۱۲ دیدگاه

زهرا زاده شدسروده شده: ۱۳۹۴/۰۱/۲۱ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 41   ۲ دیدگاه

سلام مادرسروده شده: ۱۳۹۴/۰۱/۲۱ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 53   ۴ دیدگاه

مادرانهسروده شده: ۱۳۹۴/۰۱/۲۱ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 125   ۱۶ دیدگاه

همتای توسروده شده: ۱۳۹۴/۰۱/۲۰ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 61   ۴ دیدگاه

همسرسروده شده: ۱۳۹۴/۰۱/۲۰ موضوع: سپید شاعر:
تعداد بازدید: 68   ۶ دیدگاه

تقدیم به بانوی دو عالمسروده شده: ۱۳۹۴/۰۱/۲۰ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 64   ۴ دیدگاه

بوف کورسروده شده: ۱۳۹۴/۰۱/۲۰ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 31   فاقد دیدگاه

یا فاطمه (صلوات الله علیک)سروده شده: ۱۳۹۴/۰۱/۲۰ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 113   ۸ دیدگاه

تقدیم به نازنین مادرم….سروده شده: ۱۳۹۴/۰۱/۲۰ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 63   ۶ دیدگاه

غزلسروده شده: ۱۳۹۴/۰۱/۱۹ موضوع: عشق و دوستی,غزل شاعر:
تعداد بازدید: 49   ۲ دیدگاه