موبایلتو شارژ کن

کاش می شدسروده شده: ۱۳۹۵/۰۶/۰۸ موضوع: غزل شاعر:
تعداد بازدید: 4   فاقد دیدگاه

غزل سرکشسروده شده: ۱۳۹۵/۰۶/۰۶ موضوع: طنز,غزل شاعر:
تعداد بازدید: 30   ۲ دیدگاه

گوجه و اسفناجسروده شده: ۱۳۹۵/۰۶/۰۶ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 21   ۱ دیدگاه

زبان موج هاسروده شده: ۱۳۹۵/۰۶/۰۵ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 12   ۱ دیدگاه

آدم به آدمسروده شده: ۱۳۹۵/۰۶/۰۴ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 11   فاقد دیدگاه

انسان واقعیسروده شده: ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ موضوع: عشق و دوستی,غزل شاعر:
تعداد بازدید: 23   فاقد دیدگاه

درختسروده شده: ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 23   ۱ دیدگاه

اُستادم……سروده شده: ۱۳۹۵/۰۵/۳۰ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 82   ۴ دیدگاه

بر محمد و آل او صلواتسروده شده: ۱۳۹۵/۰۵/۲۹ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 67   ۴ دیدگاه

خالی از خویشسروده شده: ۱۳۹۵/۰۵/۲۹ موضوع: غزل شاعر:
تعداد بازدید: 60   ۳ دیدگاه

بی پردهسروده شده: ۱۳۹۵/۰۵/۲۷ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 58   ۷ دیدگاه

رویای ولگردسروده شده: ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 46   فاقد دیدگاه

از اژه تا لوتسروده شده: ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 92   ۱۰ دیدگاه

سمبوسهسروده شده: ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 74   ۱۰ دیدگاه

تکیه بر وعده …سروده شده: ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 72   ۱۱ دیدگاه

کوچه ی نیرنگ……سروده شده: ۱۳۹۵/۰۵/۲۵ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 89   ۱۲ دیدگاه

مشهدسروده شده: ۱۳۹۵/۰۵/۲۴ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 55   ۱ دیدگاه

رام توسروده شده: ۱۳۹۵/۰۵/۲۴ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 64   ۱۰ دیدگاه

گوشه ای از حرمت در دل من جا ماندهسروده شده: ۱۳۹۵/۰۵/۲۴ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 79   ۸ دیدگاه

سر چشمه ی علمسروده شده: ۱۳۹۵/۰۵/۲۳ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 42   ۴ دیدگاه

ضامن آهو تو به دادم برسسروده شده: ۱۳۹۵/۰۵/۲۳ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 80   ۶ دیدگاه

هرزگیسروده شده: ۱۳۹۵/۰۵/۲۳ موضوع: سپید شاعر:
تعداد بازدید: 60   ۱۰ دیدگاه

باغبان خطۀ توسسروده شده: ۱۳۹۵/۰۵/۲۲ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 50   ۸ دیدگاه

وزن و قافیهسروده شده: ۱۳۹۵/۰۵/۲۱ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 79   ۱۰ دیدگاه

دیو و دد..سروده شده: ۱۳۹۵/۰۵/۲۰ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 55   ۲ دیدگاه

قرار تابستانسروده شده: ۱۳۹۵/۰۵/۲۰ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 35   فاقد دیدگاه

راه باورسروده شده: ۱۳۹۵/۰۵/۲۰ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 66   ۸ دیدگاه

نجوای عشقسروده شده: ۱۳۹۵/۰۵/۲۰ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 72   ۸ دیدگاه

گاهی که …سروده شده: ۱۳۹۵/۰۵/۲۰ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 83   ۸ دیدگاه

پرده دار…..سروده شده: ۱۳۹۵/۰۵/۱۹ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 92   ۱۲ دیدگاه