موبایلتو شارژ کن

جزیره دلسروده شده: ۱۳۹۶/۰۵/۲۶ موضوع: غزل شاعر:
تعداد بازدید: 11   فاقد دیدگاه

باغ آلبالوسروده شده: ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 16   فاقد دیدگاه

سیر و سرکهسروده شده: ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 59   ۴ دیدگاه

بر زخم کهنه مرهم تریاک هم کم استسروده شده: ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 79   ۸ دیدگاه

از کیش هاسروده شده: ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ موضوع: سپید شاعر:
تعداد بازدید: 60   ۱۰ دیدگاه

دنیای تنسروده شده: ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 32   فاقد دیدگاه

مهر لبسروده شده: ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 28   فاقد دیدگاهسروده شده: ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 31   ۲ دیدگاه

غریب می آیدسروده شده: ۱۳۹۶/۰۵/۱۳ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 106   ۸ دیدگاه

با من از عشق نگو..آه..دلم می گیرد (تقدیم به استاد حاکی)سروده شده: ۱۳۹۶/۰۵/۱۲ موضوع: غزل شاعر:
تعداد بازدید: 125   ۳ دیدگاه

پیلهسروده شده: ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 36   فاقد دیدگاه

کوچه های بیخیالیسروده شده: ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 44   ۱ دیدگاه

گوشه ای از حرمت در دل من جا ماندهسروده شده: ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 87   ۶ دیدگاه

طعمِ شیرینِ غزل……….سروده شده: ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 83   ۸ دیدگاه

شعرِ دل بنیاد (به مناسبت زادروز استاد ولی الله شیخی مهرآبادی)سروده شده: ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 119   ۶ دیدگاه

داوینچیانهسروده شده: ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 47   ۲ دیدگاه

میزبان بهشتسروده شده: ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 113   ۶ دیدگاه

زبان شعر (پرویز ناتل خانلری)سروده شده: ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 78   ۶ دیدگاه

فراموشم کردسروده شده: ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ موضوع: عشق و دوستی,غزل شاعر:
تعداد بازدید: 68   ۴ دیدگاه

غزلسروده شده: ۱۳۹۶/۰۴/۳۰ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 77   ۴ دیدگاه

صداقت محضسروده شده: ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 129   ۶ دیدگاه

بگذار زندگی کنمسروده شده: ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 77   ۵ دیدگاه

رخ دادسروده شده: ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 99   ۶ دیدگاه

تو باشد ( تاثیری از سحر سهر استاد دیوانه )سروده شده: ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ موضوع: غزل شاعر:
تعداد بازدید: 81   ۴ دیدگاه

سِحرِ سَهَر…..سروده شده: ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 177   ۱۵ دیدگاه

چها کردیسروده شده: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 99   ۶ دیدگاه

زیاده رویسروده شده: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ موضوع: غزل شاعر:
تعداد بازدید: 82   ۵ دیدگاه

غزلسروده شده: ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 70   ۲ دیدگاه

انالله و انا الیه راجعونسروده شده: ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 139   ۱۲ دیدگاه

لوحِ تقدیرِ فریب……سروده شده: ۱۳۹۶/۰۴/۱۶ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 141   ۸ دیدگاه