موبایلتو شارژ کن

مشق عشقسروده شده: ۱۳۹۵/۰۲/۱۶ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 7   فاقد دیدگاه

… چشم می خواهدسروده شده: ۱۳۹۵/۰۲/۱۶ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 16   ۱ دیدگاه

مردابسروده شده: ۱۳۹۵/۰۲/۱۶ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 20   ۲ دیدگاه

ما یسطُرُونسروده شده: ۱۳۹۵/۰۲/۱۶ موضوع: مثنوی شاعر:
تعداد بازدید: 14   ۱ دیدگاه

جهان دل ندارد اِستواییسروده شده: ۱۳۹۵/۰۲/۱۵ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 44   ۶ دیدگاه

برج عبرتسروده شده: ۱۳۹۵/۰۲/۱۵ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 38   ۸ دیدگاه

اسیر عشقسروده شده: ۱۳۹۵/۰۲/۱۴ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 56   ۸ دیدگاه

خورشید هفتمسروده شده: ۱۳۹۵/۰۲/۱۴ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 50   ۶ دیدگاه

مشتاق صبح سپید خجسته امسروده شده: ۱۳۹۵/۰۲/۱۴ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 40   ۶ دیدگاه

خورشید را هرگز غروبی نیستسروده شده: ۱۳۹۵/۰۲/۱۴ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 52   ۶ دیدگاه

طالب نورسروده شده: ۱۳۹۵/۰۲/۱۳ موضوع: غزل شاعر:
تعداد بازدید: 65   ۴ دیدگاه

جهنّم درّه ی نیرنگسروده شده: ۱۳۹۵/۰۲/۱۳ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 78   ۱۰ دیدگاه

زنگ مداراسروده شده: ۱۳۹۵/۰۲/۱۳ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 52   ۱۰ دیدگاه

قدمگاهسروده شده: ۱۳۹۵/۰۲/۱۲ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 43   ۷ دیدگاه

عکس معلّمسروده شده: ۱۳۹۵/۰۲/۱۲ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 78   ۶ دیدگاه

بی دل هستیمسروده شده: ۱۳۹۵/۰۲/۱۱ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 37   ۶ دیدگاه

جز رضایت نمی کنم ابرازسروده شده: ۱۳۹۵/۰۲/۱۱ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 79   ۸ دیدگاه

تلخ و شیرینسروده شده: ۱۳۹۵/۰۲/۱۰ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 63   ۸ دیدگاه

رفتن به کوهسروده شده: ۱۳۹۵/۰۲/۱۰ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 68   ۱۱ دیدگاه

مشقِ حضور……سروده شده: ۱۳۹۵/۰۲/۱۰ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 103   ۱۵ دیدگاه

حتمنسروده شده: ۱۳۹۵/۰۲/۱۰ موضوع: غزل شاعر:
تعداد بازدید: 58   ۸ دیدگاه

قرارسروده شده: ۱۳۹۵/۰۲/۱۰ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 48   ۵ دیدگاه

بی ارزشسروده شده: ۱۳۹۵/۰۲/۰۸ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 64   ۸ دیدگاه

شفاسروده شده: ۱۳۹۵/۰۲/۰۸ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 82   ۱۲ دیدگاه

کراک نابکارسروده شده: ۱۳۹۵/۰۲/۰۸ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 74   ۱۰ دیدگاه

بی قرارسروده شده: ۱۳۹۵/۰۲/۰۸ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 37   ۴ دیدگاه

نیک و بدسروده شده: ۱۳۹۵/۰۲/۰۷ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 64   ۴ دیدگاه

ترس توسروده شده: ۱۳۹۵/۰۲/۰۷ موضوع: بدون دسته بندی,معناگرا شاعر:
تعداد بازدید: 44   ۴ دیدگاه

کلاه سرم رفته!سروده شده: ۱۳۹۵/۰۲/۰۷ موضوع: معناگرا شاعر:
تعداد بازدید: 37   ۱ دیدگاه

پدرسروده شده: ۱۳۹۵/۰۲/۰۷ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 45   ۸ دیدگاه