موبایلتو شارژ کن

گوجه و اسفناجسروده شده: ۱۳۹۵/۰۶/۰۶ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 5   فاقد دیدگاه

زبان موج هاسروده شده: ۱۳۹۵/۰۶/۰۵ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 5   فاقد دیدگاه

آدم به آدمسروده شده: ۱۳۹۵/۰۶/۰۴ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 7   فاقد دیدگاه

انسان واقعیسروده شده: ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ موضوع: عشق و دوستی,غزل شاعر:
تعداد بازدید: 16   فاقد دیدگاه

درختسروده شده: ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 19   فاقد دیدگاه

اُستادم……سروده شده: ۱۳۹۵/۰۵/۳۰ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 77   ۴ دیدگاه

بر محمد و آل او صلواتسروده شده: ۱۳۹۵/۰۵/۲۹ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 61   ۴ دیدگاه

خالی از خویشسروده شده: ۱۳۹۵/۰۵/۲۹ موضوع: غزل شاعر:
تعداد بازدید: 55   ۳ دیدگاه

بی پردهسروده شده: ۱۳۹۵/۰۵/۲۷ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 56   ۷ دیدگاه

رویای ولگردسروده شده: ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 44   فاقد دیدگاه

از اژه تا لوتسروده شده: ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 76   ۱۰ دیدگاه

سمبوسهسروده شده: ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 70   ۱۰ دیدگاه

تکیه بر وعده …سروده شده: ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 68   ۱۱ دیدگاه

کوچه ی نیرنگ……سروده شده: ۱۳۹۵/۰۵/۲۵ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 84   ۱۲ دیدگاه

مشهدسروده شده: ۱۳۹۵/۰۵/۲۴ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 51   ۱ دیدگاه

رام توسروده شده: ۱۳۹۵/۰۵/۲۴ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 60   ۱۰ دیدگاه

گوشه ای از حرمت در دل من جا ماندهسروده شده: ۱۳۹۵/۰۵/۲۴ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 70   ۸ دیدگاه

سر چشمه ی علمسروده شده: ۱۳۹۵/۰۵/۲۳ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 40   ۴ دیدگاه

ضامن آهو تو به دادم برسسروده شده: ۱۳۹۵/۰۵/۲۳ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 76   ۶ دیدگاه

هرزگیسروده شده: ۱۳۹۵/۰۵/۲۳ موضوع: سپید شاعر:
تعداد بازدید: 59   ۱۰ دیدگاه

باغبان خطۀ توسسروده شده: ۱۳۹۵/۰۵/۲۲ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 48   ۸ دیدگاه

وزن و قافیهسروده شده: ۱۳۹۵/۰۵/۲۱ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 76   ۱۰ دیدگاه

دیو و دد..سروده شده: ۱۳۹۵/۰۵/۲۰ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 52   ۲ دیدگاه

قرار تابستانسروده شده: ۱۳۹۵/۰۵/۲۰ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 33   فاقد دیدگاه

راه باورسروده شده: ۱۳۹۵/۰۵/۲۰ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 60   ۷ دیدگاه

نجوای عشقسروده شده: ۱۳۹۵/۰۵/۲۰ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 71   ۸ دیدگاه

گاهی که …سروده شده: ۱۳۹۵/۰۵/۲۰ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 82   ۸ دیدگاه

پرده دار…..سروده شده: ۱۳۹۵/۰۵/۱۹ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 90   ۱۲ دیدگاه

یوگوسلاویسروده شده: ۱۳۹۵/۰۵/۱۸ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 43   فاقد دیدگاه

دوبیتی های زیباسروده شده: ۱۳۹۵/۰۵/۱۸ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 47   ۱ دیدگاه