ادامه بحث پیرامون اوزان دوریسروده شده: ۱۳۹۳/۰۶/۰۶ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 218   ۱۱ دیدگاه

حاجی (ترانه)سروده شده: ۱۳۹۳/۰۶/۲۸ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 9   فاقد دیدگاه

پند زلال (۲۳)سروده شده: ۱۳۹۳/۰۶/۲۸ موضوع: زلال شاعر:
تعداد بازدید: 19   ۲ دیدگاه

ماه بانوسروده شده: ۱۳۹۳/۰۶/۲۷ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 26   ۲ دیدگاه

دشمن در خانه (دفاع مقدس )سروده شده: ۱۳۹۳/۰۶/۲۷ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 39   ۸ دیدگاه

من نیز شهریارا جز خویشتن نباشمسروده شده: ۱۳۹۳/۰۶/۲۷ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 27   فاقد دیدگاه

رویاسروده شده: ۱۳۹۳/۰۶/۲۶ موضوع: عشق و دوستی شاعر:
تعداد بازدید: 36   ۳ دیدگاه

زمینهسروده شده: ۱۳۹۳/۰۶/۲۶ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 34   ۴ دیدگاه

رسوای چشمهات (غزل)سروده شده: ۱۳۹۳/۰۶/۲۵ موضوع: غزل شاعر:
تعداد بازدید: 60   ۹ دیدگاه

یه غزل مناسبتی:سروده شده: ۱۳۹۳/۰۶/۲۵ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 57   ۴ دیدگاه

پیکر تب زده شعرسروده شده: ۱۳۹۳/۰۶/۲۵ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 66   ۸ دیدگاه

استاد شیخی و حاکیسروده شده: ۱۳۹۳/۰۶/۲۵ موضوع: غزل شاعر:
تعداد بازدید: 73   ۴ دیدگاه

خداحافظی……سروده شده: ۱۳۹۳/۰۶/۲۴ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 152   ۷ دیدگاه

خاموشیسروده شده: ۱۳۹۳/۰۶/۲۴ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 33   فاقد دیدگاه

فریاد راسروده شده: ۱۳۹۳/۰۶/۲۴ موضوع: غزل شاعر:
تعداد بازدید: 45   فاقد دیدگاه

سکوت……….سروده شده: ۱۳۹۳/۰۶/۲۴ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 74   فاقد دیدگاه

رباعیسروده شده: ۱۳۹۳/۰۶/۲۳ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 99   ۱۲ دیدگاه

دوبیتی..باورگرفتمسروده شده: ۱۳۹۳/۰۶/۲۳ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 65   ۸ دیدگاه

باز میگردم ..!سروده شده: ۱۳۹۳/۰۶/۲۳ موضوع: غزل,معناگرا شاعر:
تعداد بازدید: 63   ۵ دیدگاه

بخدا می سپارمت……..سروده شده: ۱۳۹۳/۰۶/۲۲ موضوع: غزل شاعر:
تعداد بازدید: 117   ۱۲ دیدگاه

مجرمسروده شده: ۱۳۹۳/۰۶/۲۲ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 73   ۸ دیدگاه

پند زلال (۲۲)سروده شده: ۱۳۹۳/۰۶/۲۲ موضوع: زلال شاعر:
تعداد بازدید: 114   ۱۵ دیدگاه

صلواتسروده شده: ۱۳۹۳/۰۶/۲۲ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 89   ۸ دیدگاه

دیوارعادتسروده شده: ۱۳۹۳/۰۶/۲۱ موضوع: سپید شاعر:
تعداد بازدید: 86   ۸ دیدگاه

پاییزسروده شده: ۱۳۹۳/۰۶/۲۱ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 65   ۴ دیدگاه

می ســـاغر وحدت اگر نچشی…سروده شده: ۱۳۹۳/۰۶/۲۰ موضوع: عشق و دوستی,غزل,معناگرا شاعر:
تعداد بازدید: 118   ۶ دیدگاه

خرداد پاییزیسروده شده: ۱۳۹۳/۰۶/۲۰ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 88   ۹ دیدگاه

امامسروده شده: ۱۳۹۳/۰۶/۲۰ موضوع: چارپاره شاعر:
تعداد بازدید: 56   ۲ دیدگاه

جویبارسروده شده: ۱۳۹۳/۰۶/۲۰ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 88   ۸ دیدگاه

ناشتاسروده شده: ۱۳۹۳/۰۶/۲۰ موضوع: نیمائی شاعر:
تعداد بازدید: 79   ۶ دیدگاه

شـــرر بیاکـــن وجـــود خـــود را بـــه جِدّ اگــر مرد راه عشقیسروده شده: ۱۳۹۳/۰۶/۱۹ موضوع: اجتماعی,غزل شاعر:
تعداد بازدید: 144   ۸ دیدگاه

من……….سروده شده: ۱۳۹۳/۰۶/۱۹ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 94   فاقد دیدگاه

تضمین شعر “چه سود” از استاد حاکیسروده شده: ۱۳۹۳/۰۶/۱۸ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 117   ۱۱ دیدگاه

چه سودسروده شده: ۱۳۹۳/۰۶/۱۸ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 62   فاقد دیدگاه

حبابسروده شده: ۱۳۹۳/۰۶/۱۸ موضوع: غزل شاعر:
تعداد بازدید: 88   ۱۰ دیدگاه

دماوندسروده شده: ۱۳۹۳/۰۶/۱۸ موضوع: قصیده شاعر:
تعداد بازدید: 105   ۱۲ دیدگاه

گامهای بلندسروده شده: ۱۳۹۳/۰۶/۱۸ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 96   ۱۲ دیدگاه

مرگسروده شده: ۱۳۹۳/۰۶/۱۷ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 47   فاقد دیدگاه

سِحرِ سُخن…….سروده شده: ۱۳۹۳/۰۶/۱۷ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 86   فاقد دیدگاه

عشق و خزانسروده شده: ۱۳۹۳/۰۶/۱۷ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 113   ۹ دیدگاه

چه می شود ای مدار هستی زنی همین جمعه سر به عالمسروده شده: ۱۳۹۳/۰۶/۱۶ موضوع: امام زمان(عج),درباره معصومین(ع),غزل شاعر:
تعداد بازدید: 99   ۸ دیدگاه