عده ی گرگهازیادشده سیصدوسیزده نفرکم نیست ؟سروده شده: ۱۳۹۳/۰۸/۰۳ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 4   فاقد دیدگاه

قایق کاهیسروده شده: ۱۳۹۳/۰۸/۰۲ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 98   ۱۱ دیدگاه

پند زلال (۲۶)سروده شده: ۱۳۹۳/۰۸/۰۱ موضوع: زلال شاعر:
تعداد بازدید: 36   ۵ دیدگاه

گلِ حسرت…….سروده شده: ۱۳۹۳/۰۸/۰۱ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 63   ۸ دیدگاه

تقدیم به ساحت مقدس آقا حجت ابن الحسن (عج)سروده شده: ۱۳۹۳/۰۸/۰۱ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 44   ۸ دیدگاه

زمین ِ عشقسروده شده: ۱۳۹۳/۰۸/۰۱ موضوع: محرم و عاشورا,چارپاره شاعر:
تعداد بازدید: 71   ۱۰ دیدگاه

تا دست ماهیانه زدی بر آب …سروده شده: ۱۳۹۳/۰۸/۰۱ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 47   ۶ دیدگاه

یتیمندسروده شده: ۱۳۹۳/۰۸/۰۱ موضوع: سپید شاعر:
تعداد بازدید: 57   ۹ دیدگاه

نگو نترس(غزل)سروده شده: ۱۳۹۳/۰۸/۰۱ موضوع: غزل شاعر:
تعداد بازدید: 61   ۱۲ دیدگاه

به انسانیت،اگر رمقی داشته باشدسروده شده: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 54   ۸ دیدگاه

زمین کربلا آماده شوسروده شده: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 64   ۱۲ دیدگاه

دوبیتی.نماد عاشقیسروده شده: ۱۳۹۳/۰۷/۲۹ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 54   ۱۰ دیدگاه

نام هاوسنگرهاسروده شده: ۱۳۹۳/۰۷/۲۹ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 69   ۸ دیدگاه

رباعی..نیوتنسروده شده: ۱۳۹۳/۰۷/۲۹ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 102   ۱۷ دیدگاه

دوبیتی..انشبسروده شده: ۱۳۹۳/۰۷/۲۹ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 84   ۱۵ دیدگاه

دل بی عشقسروده شده: ۱۳۹۳/۰۷/۲۹ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 76   ۱۶ دیدگاه

خطاپوش آن خدای من …سروده شده: ۱۳۹۳/۰۷/۲۹ موضوع: غزل شاعر:
تعداد بازدید: 67   ۱۴ دیدگاه

رسیدنی_ دریادیده_ پازل عشق(رباعی)سروده شده: ۱۳۹۳/۰۷/۲۹ موضوع: رباعی شاعر:
تعداد بازدید: 68   ۱۲ دیدگاه

بدون تو..سروده شده: ۱۳۹۳/۰۷/۲۹ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 39   ۳ دیدگاه

طلب پوزشسروده شده: ۱۳۹۳/۰۷/۲۹ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 44   ۳ دیدگاه

جسارتسروده شده: ۱۳۹۳/۰۷/۲۹ موضوع: سپید شاعر:
تعداد بازدید: 52   ۴ دیدگاه

جهان دل ندارد اِستواییسروده شده: ۱۳۹۳/۰۷/۲۸ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 73   ۹ دیدگاه

تضمین غزلسروده شده: ۱۳۹۳/۰۷/۲۸ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 80   ۱۴ دیدگاه

به دل قیمت به دیناری نهادندسروده شده: ۱۳۹۳/۰۷/۲۸ موضوع: غزل شاعر:
تعداد بازدید: 81   ۱۸ دیدگاه

دلم از روز ازل خود سر بودسروده شده: ۱۳۹۳/۰۷/۲۷ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 93   ۱۴ دیدگاه

نرسیدسروده شده: ۱۳۹۳/۰۷/۲۷ موضوع: غزل شاعر:
تعداد بازدید: 121   ۱۸ دیدگاه

دوستان عزیز این غزل را همین امشب سرودم. دوست دارم بدون ویرایش برای نقد بگذارم. لطفا نقد کنید.سروده شده: ۱۳۹۳/۰۷/۲۷ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 208   ۱۳ دیدگاه

تعدادی از امیل های اهانت آوری که آقای ابراهیم حاج محمدی بعد از اخراج از سایت برای من می فرستدسروده شده: ۱۳۹۳/۰۷/۲۷ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 198   ۸ دیدگاه

شما چطور ؟سروده شده: ۱۳۹۳/۰۷/۲۶ موضوع: غزل شاعر:
تعداد بازدید: 126   ۱۶ دیدگاه

یکبار هم طرز نگاهت را عوض کنسروده شده: ۱۳۹۳/۰۷/۲۶ موضوع: عشق و دوستی,غزل شاعر:
تعداد بازدید: 95   ۶ دیدگاه