موبایلتو شارژ کن

هوای وصل تو امشب گسست عقل و عنانمسروده شده: ۱۳۹۴/۰۱/۱۰ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 6   فاقد دیدگاه

امشبی رادل هوای یادِ یاران کرده استسروده شده: ۱۳۹۴/۰۱/۱۰ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 10   فاقد دیدگاه

عزیز توسروده شده: ۱۳۹۴/۰۱/۰۹ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 15   فاقد دیدگاه

آتشِ پنهان………سروده شده: ۱۳۹۴/۰۱/۰۹ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 46   ۴ دیدگاه

بگذر امشب از گناه عاشقانسروده شده: ۱۳۹۴/۰۱/۰۹ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 31   ۸ دیدگاه

شعری از پدرسروده شده: ۱۳۹۴/۰۱/۰۹ موضوع: غزل شاعر:
تعداد بازدید: 61   ۹ دیدگاه

پیک بهارسروده شده: ۱۳۹۴/۰۱/۰۸ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 38   ۱۰ دیدگاه

زنی ایستاده می میردسروده شده: ۱۳۹۴/۰۱/۰۸ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 26   ۳ دیدگاه

قلب رئوفسروده شده: ۱۳۹۴/۰۱/۰۷ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 40   ۸ دیدگاه

سخت نیستسروده شده: ۱۳۹۴/۰۱/۰۶ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 74   ۱۲ دیدگاه

فارغ از من چو شدم باز برافراشت مراسروده شده: ۱۳۹۴/۰۱/۰۵ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 51   ۶ دیدگاه

عیدت مبارک ای دوستسروده شده: ۱۳۹۴/۰۱/۰۵ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 96   ۸ دیدگاه

فرخندهسروده شده: ۱۳۹۴/۰۱/۰۴ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 33   ۲ دیدگاه

بهار آمدهسروده شده: ۱۳۹۴/۰۱/۰۴ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 33   ۲ دیدگاه

دیدی خزان گلم در بهار افتادهسروده شده: ۱۳۹۴/۰۱/۰۴ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 89   ۶ دیدگاه

بدترین سیارهسروده شده: ۱۳۹۴/۰۱/۰۳ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 31   ۳ دیدگاه

گاه سماع است و شبی پرشعفسروده شده: ۱۳۹۴/۰۱/۰۳ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 47   ۶ دیدگاه

بهار امدسروده شده: ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 61   ۴ دیدگاه

فعل مضاعفسروده شده: ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 135   ۱۲ دیدگاه

چه آشناست رفتنتسروده شده: ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ موضوع: عشق و دوستی شاعر:
تعداد بازدید: 99   ۸ دیدگاه

نوشگفتهسروده شده: ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 32   ۲ دیدگاه

همزبانسروده شده: ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 29   ۱ دیدگاه

قیام سبزهسروده شده: ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 37   ۳ دیدگاه

بهار……سروده شده: ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 91   ۶ دیدگاه

بهاران آمدی از راهسروده شده: ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 95   ۷ دیدگاه

بهارسروده شده: ۱۳۹۳/۱۲/۲۸ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 87   ۱۲ دیدگاه

عید امسالسروده شده: ۱۳۹۳/۱۲/۲۸ موضوع: امام زمان(عج),درباره معصومین(ع),غزل شاعر:
تعداد بازدید: 60   ۶ دیدگاه

زمان عشرت و وصل و پگاه نوروز استسروده شده: ۱۳۹۳/۱۲/۲۸ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 74   ۱۴ دیدگاه

بهار بانوسروده شده: ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ موضوع: سپید شاعر:
تعداد بازدید: 101   ۱۰ دیدگاه

ساقیا بی تو تغزل نتوانم به خداسروده شده: ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 87   ۸ دیدگاه