روز کودکسروده شده: ۱۳۹۳/۰۸/۰۹ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 7   ۱ دیدگاه

اینهمه (۱)سروده شده: ۱۳۹۳/۰۸/۰۸ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 21   ۳ دیدگاه

روزی دوباره سرو به خورشید می رسدسروده شده: ۱۳۹۳/۰۸/۰۸ موضوع: غزل شاعر:
تعداد بازدید: 35   ۵ دیدگاه

کجایی؟سروده شده: ۱۳۹۳/۰۸/۰۸ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 39   ۶ دیدگاه

در رثای دختر سه ساله ی امام حسین (ع) حضرت رقیه(س)سروده شده: ۱۳۹۳/۰۸/۰۸ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 34   ۴ دیدگاه

دلم تا کربلا پرواز کردهسروده شده: ۱۳۹۳/۰۸/۰۷ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 81   ۱۴ دیدگاه

مقام حضرت زینب سسروده شده: ۱۳۹۳/۰۸/۰۷ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 39   ۴ دیدگاه

فریاد از آن دمی که یزیدی به مسند جاه استسروده شده: ۱۳۹۳/۰۸/۰۷ موضوع: غزل شاعر:
تعداد بازدید: 70   ۶ دیدگاه

از حلق طفلی می چکد خون-خاک میسوزدسروده شده: ۱۳۹۳/۰۸/۰۷ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 70   ۱۰ دیدگاه

امیر دل شکسته هاسروده شده: ۱۳۹۳/۰۸/۰۶ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 57   ۶ دیدگاه

سر حسینسروده شده: ۱۳۹۳/۰۸/۰۶ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 41   ۵ دیدگاه

حسین نام آورسروده شده: ۱۳۹۳/۰۸/۰۶ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 39   ۴ دیدگاه

سر بسته نگو با منسروده شده: ۱۳۹۳/۰۸/۰۵ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 83   ۹ دیدگاه

دولتمَردِ عشق……..سروده شده: ۱۳۹۳/۰۸/۰۵ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 122   ۱۸ دیدگاه

رسم کوفیسروده شده: ۱۳۹۳/۰۸/۰۵ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 82   ۸ دیدگاه

اشکها پیغمبرند ..سروده شده: ۱۳۹۳/۰۸/۰۵ موضوع: غزل,محرم و عاشورا شاعر:
تعداد بازدید: 53   ۱۲ دیدگاه

پرده ی پندار می باید گسستسروده شده: ۱۳۹۳/۰۸/۰۴ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 108   ۱۲ دیدگاه

نَجوایِ من……سروده شده: ۱۳۹۳/۰۸/۰۴ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 84   ۹ دیدگاه

شِکوِه ی تاریخ بسیاراست ازبیدادهاسروده شده: ۱۳۹۳/۰۸/۰۴ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 66   ۱۱ دیدگاه

گاهی که دلم خدا خدا می گویدسروده شده: ۱۳۹۳/۰۸/۰۴ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 109   ۱۲ دیدگاه

بی قرار(به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم)سروده شده: ۱۳۹۳/۰۸/۰۳ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 102   ۱۹ دیدگاه

محرمسروده شده: ۱۳۹۳/۰۸/۰۳ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 93   ۱۸ دیدگاه

توبهسروده شده: ۱۳۹۳/۰۸/۰۳ موضوع: غزل شاعر:
تعداد بازدید: 89   ۱۶ دیدگاه

عده ی گرگهازیادشده سیصدوسیزده نفرکم نیست ؟سروده شده: ۱۳۹۳/۰۸/۰۳ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 82   ۶ دیدگاه

قایق کاهیسروده شده: ۱۳۹۳/۰۸/۰۲ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 238   ۲۶ دیدگاه

پند زلال (۲۶)سروده شده: ۱۳۹۳/۰۸/۰۱ موضوع: زلال شاعر:
تعداد بازدید: 104   ۱۶ دیدگاه

گلِ حسرت…….سروده شده: ۱۳۹۳/۰۸/۰۱ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 166   ۱۸ دیدگاه

تقدیم به ساحت مقدس آقا حجت ابن الحسن (عج)سروده شده: ۱۳۹۳/۰۸/۰۱ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 133   ۲۴ دیدگاه

زمین ِ عشقسروده شده: ۱۳۹۳/۰۸/۰۱ موضوع: محرم و عاشورا,چارپاره شاعر:
تعداد بازدید: 117   ۱۶ دیدگاه

تا دست ماهیانه زدی بر آب …سروده شده: ۱۳۹۳/۰۸/۰۱ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 84   ۸ دیدگاه