موبایلتو شارژ کن

سرکوبسروده شده: ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 3   فاقد دیدگاه

حواس باد هاسروده شده: ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 19   فاقد دیدگاه

خرقه پرهیزسروده شده: ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 39   ۵ دیدگاه

عبورسروده شده: ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 41   ۶ دیدگاه

عشق است بهاری که به پاییز دچار استسروده شده: ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 53   ۹ دیدگاه

اشتباهی…سروده شده: ۱۳۹۵/۱۱/۲۸ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 36   ۶ دیدگاه

نمانده هیچسروده شده: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ موضوع: غزل شاعر:
تعداد بازدید: 69   ۱۲ دیدگاه

بازیچه روزگارسروده شده: ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 26   فاقد دیدگاه

تدفین عشقسروده شده: ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 63   ۱۰ دیدگاه

به نام نامیّ زهرا (س)، علی (ع) است عالمگیرسروده شده: ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 62   ۸ دیدگاه

یار دلخواهسروده شده: ۱۳۹۵/۱۱/۲۲ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 55   ۱۰ دیدگاه

عشق مردمسروده شده: ۱۳۹۵/۱۱/۲۲ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 35   ۶ دیدگاه

یک بیتیسروده شده: ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 34   ۵ دیدگاه

کوچه گردیسروده شده: ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 31   ۲ دیدگاه

بایدآموخت به دل…سروده شده: ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 45   ۸ دیدگاه

شب آهسروده شده: ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 35   ۴ دیدگاه

بالشتسروده شده: ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 23   ۲ دیدگاه

روز بارانیسروده شده: ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 23   فاقد دیدگاه

ایلِ عاشقان………سروده شده: ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 70   ۵ دیدگاه

ببخشا ” تصنیف “سروده شده: ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 30   ۱ دیدگاه

فعل مضاعفسروده شده: ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 46   ۳ دیدگاه

یوگوسلاویسروده شده: ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 12   فاقد دیدگاه

بالشتسروده شده: ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 19   فاقد دیدگاه

آهنگ زمانسروده شده: ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 31   ۲ دیدگاه

سنگ صبورسروده شده: ۱۳۹۵/۱۱/۱۵ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 43   ۵ دیدگاه

اوضاع درهم!سروده شده: ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 58   ۶ دیدگاه

فیض سحرسروده شده: ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 134   ۱۴ دیدگاه

اشرفی هاسروده شده: ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 69   ۱۰ دیدگاه

ناگهان یکروز…سروده شده: ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 49   ۴ دیدگاه

لابد وبی چون وچرا!سروده شده: ۱۳۹۵/۱۱/۰۸ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 58   ۲ دیدگاه