موبایلتو شارژ کن

مشکل “پاسخ دادن” رفع شد ……..سروده شده: ۱۳۹۳/۱۰/۰۴ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 237   ۹ دیدگاه

دارِِ جهالت ها……….سروده شده: ۱۳۹۳/۱۱/۰۷ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 31   ۶ دیدگاه

دمی با حضرت حافظ … اگر آن ترک شیرازی بدست آرد….سروده شده: ۱۳۹۳/۱۱/۰۶ موضوع: غزل شاعر:
تعداد بازدید: 49   ۱۱ دیدگاه

حجسروده شده: ۱۳۹۳/۱۱/۰۶ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 45   ۱۲ دیدگاه

زمستانسروده شده: ۱۳۹۳/۱۱/۰۶ موضوع: نیمائی شاعر:
تعداد بازدید: 50   ۱۰ دیدگاه

برفسروده شده: ۱۳۹۳/۱۱/۰۶ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 48   ۷ دیدگاه

چندان زِ خود جامانده ام، کزخویش بیزاری کنمسروده شده: ۱۳۹۳/۱۱/۰۵ موضوع: غزل شاعر:
تعداد بازدید: 70   ۱۲ دیدگاه

مستم چو موهایت که میرقصید در طوفانسروده شده: ۱۳۹۳/۱۱/۰۴ موضوع: بدون دسته بندی,عشق و دوستی,غزل,معناگرا شاعر:
تعداد بازدید: 49   ۶ دیدگاه

تتمه مقاله ماده تاریخسروده شده: ۱۳۹۳/۱۱/۰۴ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 26   ۱ دیدگاه

حکایت خرد است و اشاره ای کافیسروده شده: ۱۳۹۳/۱۱/۰۴ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 37   ۶ دیدگاه

غزل ( از مجموعه ایل )سروده شده: ۱۳۹۳/۱۱/۰۴ موضوع: عشق و دوستی,غزل شاعر:
تعداد بازدید: 48   ۴ دیدگاه

غزل مثنویسروده شده: ۱۳۹۳/۱۱/۰۴ موضوع: عشق و دوستی,غزل شاعر:
تعداد بازدید: 38   ۱ دیدگاه

ساقی میخانه ی وَحدت…………سروده شده: ۱۳۹۳/۱۱/۰۳ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 76   ۱۰ دیدگاه

ماده تاریخ چیست؟سروده شده: ۱۳۹۳/۱۱/۰۳ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 65   ۳ دیدگاه

دیروزهاسروده شده: ۱۳۹۳/۱۱/۰۲ موضوع: غزل شاعر:
تعداد بازدید: 66   ۷ دیدگاه

مرگ شرفمندانهسروده شده: ۱۳۹۳/۱۱/۰۲ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 35   ۳ دیدگاه

خنده کُن……سروده شده: ۱۳۹۳/۱۱/۰۲ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 80   ۱۰ دیدگاه

جادوی سحرسروده شده: ۱۳۹۳/۱۱/۰۲ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 87   ۱۰ دیدگاه

به یاد شاطر عباس صبوحیسروده شده: ۱۳۹۳/۱۱/۰۱ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 87   ۸ دیدگاه

سالی دگر گذشت و ….سروده شده: ۱۳۹۳/۱۱/۰۱ موضوع: غزل شاعر:
تعداد بازدید: 84   ۱۱ دیدگاه

مردی از ایرانی، مشفق کاشانی!سروده شده: ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 124   ۱۱ دیدگاه

حالا که دلم در دل تو جا دارد(طنز)سروده شده: ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 93   ۱۴ دیدگاه

« ما خانه به دوشان غم سیلاب نداریم »سروده شده: ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 73   ۸ دیدگاه

پند زلال (۳۵)سروده شده: ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ موضوع: زلال شاعر:
تعداد بازدید: 59   ۱۰ دیدگاه

گذردسروده شده: ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ موضوع: غزل شاعر:
تعداد بازدید: 87   ۱۰ دیدگاه

مطمئنم شهر ما بی چشم تو آباد نیستسروده شده: ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ موضوع: عشق و دوستی,غزل شاعر:
تعداد بازدید: 59   ۴ دیدگاه

غزلسروده شده: ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ موضوع: عشق و دوستی,غزل شاعر:
تعداد بازدید: 42   ۳ دیدگاه

آبادیِ ویران…………سروده شده: ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 105   ۱۶ دیدگاه

یک غزل فرمسروده شده: ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ موضوع: عشق و دوستی,غزل شاعر:
تعداد بازدید: 30   ۴ دیدگاه

امامان رئوفسروده شده: ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ موضوع: درباره معصومین(ع) شاعر:
تعداد بازدید: 42   ۲ دیدگاه

مشفق کاشانی رفتسروده شده: ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ موضوع: رباعی شاعر:
تعداد بازدید: 84   ۶ دیدگاه