موبایلتو شارژ کن

می زنم آتشسروده شده: ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 19   ۱ دیدگاه

زمستان های بی رونقسروده شده: ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 39   ۴ دیدگاه

زمانهسروده شده: ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 56   ۲ دیدگاه

بُزِ اَخْفَشسروده شده: ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 107   ۸ دیدگاه

خوش باشد………سروده شده: ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 104   ۱۴ دیدگاه

نفوذ گرگسروده شده: ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 92   ۹ دیدگاه

زهی جام به خلوتسروده شده: ۱۳۹۴/۱۱/۰۹ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 56   ۹ دیدگاه

باغ باغسروده شده: ۱۳۹۴/۱۱/۰۸ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 45   فاقد دیدگاه

خلوت تنهاییسروده شده: ۱۳۹۴/۱۱/۰۷ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 74   ۱۲ دیدگاه

دو فنجان قهوه ى تلخسروده شده: ۱۳۹۴/۱۱/۰۷ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 54   ۳ دیدگاه

فیلمنامهسروده شده: ۱۳۹۴/۱۱/۰۷ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 40   فاقد دیدگاه

ای آشناسروده شده: ۱۳۹۴/۱۱/۰۶ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 129   ۱۰ دیدگاه

ای آشنا…سروده شده: ۱۳۹۴/۱۱/۰۶ موضوع: غزل شاعر:
تعداد بازدید: 76   ۴ دیدگاه

ای آشنا به خانه ی ما هم سری بزنسروده شده: ۱۳۹۴/۱۱/۰۶ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 131   ۶ دیدگاه

اصلاحیه فرصت نامهربانیسروده شده: ۱۳۹۴/۱۱/۰۵ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 73   ۷ دیدگاه

کُلنگ وقیچی………….سروده شده: ۱۳۹۴/۱۱/۰۵ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 89   ۱۰ دیدگاه

فرصت نا مهربانیسروده شده: ۱۳۹۴/۱۱/۰۵ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 70   ۲ دیدگاه

اردیبهشتِ سردسروده شده: ۱۳۹۴/۱۱/۰۴ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 90   ۱۱ دیدگاه

وفات حضرت فاطمه معصومه علیها السلامسروده شده: ۱۳۹۴/۱۱/۰۱ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 124   فاقد دیدگاه

پس لرزهسروده شده: ۱۳۹۴/۱۱/۰۱ موضوع: چارپاره شاعر:
تعداد بازدید: 53   ۲ دیدگاه

مردی از ایرانی، مشفق کاشانی!سروده شده: ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 145   فاقد دیدگاه

در هوای وصل تو سرگشته بی نام و نشانمسروده شده: ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 82   ۸ دیدگاه

بزودی روز خواهدشد(به مناسبت میلاد باسعادت حضرت امام حسن عسکری(ع))سروده شده: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 149   فاقد دیدگاه

می میرمسروده شده: ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ موضوع: عشق و دوستی,غزل شاعر:
تعداد بازدید: 92   ۴ دیدگاه

نِشترسروده شده: ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ موضوع: غزل شاعر:
تعداد بازدید: 115   ۱۰ دیدگاه

کلید حسنسروده شده: ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 80   ۴ دیدگاه

شیشه ی عمرسروده شده: ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ موضوع: عشق و دوستی,غزل شاعر:
تعداد بازدید: 70   ۱ دیدگاه

هرکس به فکر خویشه!سروده شده: ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 99   ۷ دیدگاه

باید بجنگیم!سروده شده: ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ موضوع: اجتماعی,معناگرا,نیمائی شاعر:
تعداد بازدید: 88   ۲ دیدگاه

قلک تنهایی مادر بزرگسروده شده: ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 118   ۷ دیدگاه