موبایلتو شارژ کن

لبیک یا حسینسروده شده: ۱۳۹۴/۰۹/۰۷ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 32   ۵ دیدگاه

یار نکو کردارسروده شده: ۱۳۹۴/۰۹/۰۶ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 40   ۸ دیدگاه

بند قرغهسروده شده: ۱۳۹۴/۰۹/۰۶ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 11   فاقد دیدگاه

طلب پوزشسروده شده: ۱۳۹۴/۰۹/۰۶ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 28   ۱ دیدگاه

دشت بی پروانگی (تقدیم به استاد عباس حاکی)سروده شده: ۱۳۹۴/۰۹/۰۵ موضوع: غزل شاعر:
تعداد بازدید: 84   ۹ دیدگاه

می ترسد……سروده شده: ۱۳۹۴/۰۹/۰۵ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 106   ۱۳ دیدگاه

پیوند بغضسروده شده: ۱۳۹۴/۰۹/۰۵ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 28   ۲ دیدگاه

جهلسروده شده: ۱۳۹۴/۰۹/۰۵ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 26   فاقد دیدگاه

کیمیای ” سعدی “سروده شده: ۱۳۹۴/۰۹/۰۵ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 40   ۷ دیدگاه

فریادسروده شده: ۱۳۹۴/۰۹/۰۴ موضوع: معناگرا شاعر:
تعداد بازدید: 32   ۳ دیدگاه

ارژنگگاه..سروده شده: ۱۳۹۴/۰۹/۰۴ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 31   ۱ دیدگاه

اشک تیغسروده شده: ۱۳۹۴/۰۹/۰۴ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 47   ۴ دیدگاه

مُنالیزا ترین لبخند..سروده شده: ۱۳۹۴/۰۹/۰۴ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 26   فاقد دیدگاه

فریدون / ضحاکسروده شده: ۱۳۹۴/۰۹/۰۳ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 42   ۲ دیدگاه

تاجر پیشهسروده شده: ۱۳۹۴/۰۹/۰۳ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 36   ۱ دیدگاه

بنی آدم…اعضای..سروده شده: ۱۳۹۴/۰۹/۰۳ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 36   فاقد دیدگاهسروده شده: ۱۳۹۴/۰۹/۰۳ موضوع: بدون دسته بندی,دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 8   فاقد دیدگاه

شب مرگسروده شده: ۱۳۹۴/۰۹/۰۳ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 52   ۳ دیدگاه

آیات حیوانیسروده شده: ۱۳۹۴/۰۹/۰۲ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 78   ۶ دیدگاه

سرباز عشقسروده شده: ۱۳۹۴/۰۹/۰۲ موضوع: غزل شاعر:
تعداد بازدید: 79   ۸ دیدگاه

ناجی دمشقسروده شده: ۱۳۹۴/۰۹/۰۱ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 65   ۲ دیدگاه

از خلق مپرهیزسروده شده: ۱۳۹۴/۰۹/۰۱ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 86   ۱۰ دیدگاه

تقلاسروده شده: ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ موضوع: سپید شاعر:
تعداد بازدید: 78   ۱۰ دیدگاه

هَچَلسروده شده: ۱۳۹۴/۰۸/۲۹ موضوع: غزل شاعر:
تعداد بازدید: 68   ۳ دیدگاه

نگاه گرمسروده شده: ۱۳۹۴/۰۸/۲۹ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 78   ۸ دیدگاه

لیلیومسروده شده: ۱۳۹۴/۰۸/۲۹ موضوع: غزل شاعر:
تعداد بازدید: 123   ۱۰ دیدگاه

شعر ترکی بسیجی (به مناسبت هفته ی بسیج)سروده شده: ۱۳۹۴/۰۸/۲۸ موضوع: معناگرا شاعر:
تعداد بازدید: 144   ۶ دیدگاه

باز کن پنجره را . . .سروده شده: ۱۳۹۴/۰۸/۲۷ موضوع: اجتماعی,غزل,معناگرا شاعر:
تعداد بازدید: 45   فاقد دیدگاه

جداییسروده شده: ۱۳۹۴/۰۸/۲۷ موضوع: غزل,معناگرا شاعر:
تعداد بازدید: 53   ۶ دیدگاه

روسریسروده شده: ۱۳۹۴/۰۸/۲۷ موضوع: اجتماعی,عشق و دوستی,غزل,معناگرا شاعر:
تعداد بازدید: 42   ۱ دیدگاه