موبایلتو شارژ کن

پذیرایی گرم..سروده شده: ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 11   فاقد دیدگاه

دستاورد پاییزسروده شده: ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 11   فاقد دیدگاه

آتش پاره.سروده شده: ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 13   فاقد دیدگاه

نگاه پنجره ( در سوگ از دست دادن دوست)سروده شده: ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ موضوع: غزل شاعر:
تعداد بازدید: 60   ۱ دیدگاه

ببر با خود..سروده شده: ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 27   فاقد دیدگاه

من و تو ، ماسروده شده: ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 21   فاقد دیدگاه

آغوش بازسروده شده: ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 24   فاقد دیدگاه

آتش پارهسروده شده: ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 37   فاقد دیدگاه

مادر شیرسروده شده: ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 55   فاقد دیدگاه

فصل برگ ریز سکوتسروده شده: ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 32   فاقد دیدگاه

حکمتی بود در افروختنتسروده شده: ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 64   فاقد دیدگاه

موسیقی خش دارسروده شده: ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 31   فاقد دیدگاه

تقدیم به شهید محسن حججیسروده شده: ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 91   فاقد دیدگاه

بازآمدی محرّم و آتش زدی مراسروده شده: ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 74   فاقد دیدگاه

معلمسروده شده: ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ موضوع: غزل شاعر:
تعداد بازدید: 45   ۱ دیدگاه

استادسروده شده: ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 82   ۲ دیدگاه

ای شط!سروده شده: ۱۳۹۶/۰۶/۳۰ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 44   فاقد دیدگاه

محرمسروده شده: ۱۳۹۶/۰۶/۳۰ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 48   ۱ دیدگاه

بید مجنونسروده شده: ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 65   ۱ دیدگاه

الایاایهالساقیسروده شده: ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 56   فاقد دیدگاه

دلفین/دولفینسروده شده: ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 48   فاقد دیدگاه

حواس شاپرکسروده شده: ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 57   فاقد دیدگاه

عزیز گمشده، آزادی..سروده شده: ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 51   ۱ دیدگاه

زبان مــوج هاسروده شده: ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 53   فاقد دیدگاه

سنجد های وحشیسروده شده: ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 56   فاقد دیدگاه

به رسم آیینهسروده شده: ۱۳۹۶/۰۶/۱۸ موضوع: سپید شاعر:
تعداد بازدید: 126   ۵ دیدگاه

من کنت مولا..سروده شده: ۱۳۹۶/۰۶/۱۷ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 42   فاقد دیدگاه

اسرار خداسروده شده: ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 53   فاقد دیدگاه

غدیرسروده شده: ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ موضوع: شاد ، جشن و اعیاد,غزل شاعر:
تعداد بازدید: 55   ۱ دیدگاه

سیب شیرینسروده شده: ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ موضوع: غزل شاعر:
تعداد بازدید: 67   ۱ دیدگاه