موبایلتو شارژ کن

ای مردسروده شده: ۱۳۹۴/۰۳/۰۴ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 9   فاقد دیدگاه

سوز آوازی که…….سروده شده: ۱۳۹۴/۰۳/۰۴ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 27   ۱ دیدگاه

معجزهسروده شده: ۱۳۹۴/۰۳/۰۴ موضوع: نیمائی شاعر:
تعداد بازدید: 14   ۱ دیدگاه

سجده کن مسجدسروده شده: ۱۳۹۴/۰۳/۰۲ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 44   ۳ دیدگاه

داردبه یاد…….سروده شده: ۱۳۹۴/۰۳/۰۲ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 77   ۹ دیدگاه

دستی برای دلخوشی من تکان بدهسروده شده: ۱۳۹۴/۰۳/۰۲ موضوع: عشق و دوستی,غزل شاعر:
تعداد بازدید: 27   ۱ دیدگاه

رباعیسروده شده: ۱۳۹۴/۰۳/۰۲ موضوع: عشق و دوستی,غزل شاعر:
تعداد بازدید: 26   ۱ دیدگاه

هفت شهر عشق گام اوّل عبّاس بودسروده شده: ۱۳۹۴/۰۳/۰۱ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 41   ۴ دیدگاه

دارد به یادسروده شده: ۱۳۹۴/۰۳/۰۱ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 53   ۳ دیدگاه

دو برگ غنچه ی لعلش بگیرد فرصت خوابمسروده شده: ۱۳۹۴/۰۳/۰۱ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 21   ۱ دیدگاه

اشگ روانسروده شده: ۱۳۹۴/۰۳/۰۱ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 33   ۴ دیدگاه

خرسندی پسرسروده شده: ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 26   فاقد دیدگاه

مبتلاسروده شده: ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 41   ۳ دیدگاه

من نمی خواهم خدایا جز نگاهی از حسینمسروده شده: ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 71   ۴ دیدگاه

میلاد امام آزادگیسروده شده: ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 51   ۸ دیدگاه

دلم همین که بگیرد سکوت من غزل استسروده شده: ۱۳۹۴/۰۲/۳۰ موضوع: عشق و دوستی,غزل شاعر:
تعداد بازدید: 38   ۱ دیدگاه

هرشب تو را به اشک غزل می نگارمتسروده شده: ۱۳۹۴/۰۲/۳۰ موضوع: عشق و دوستی,غزل شاعر:
تعداد بازدید: 23   فاقد دیدگاه

سهم من دریای طوفان خیز چشمان شماستسروده شده: ۱۳۹۴/۰۲/۳۰ موضوع: عشق و دوستی,غزل شاعر:
تعداد بازدید: 27   ۱ دیدگاه

میخسروده شده: ۱۳۹۴/۰۲/۳۰ موضوع: غزل شاعر:
تعداد بازدید: 39   ۱ دیدگاه

فقدان استاد فیض الله نکوییسروده شده: ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 111   ۱۰ دیدگاه

خطای موجهسروده شده: ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ موضوع: غزل شاعر:
تعداد بازدید: 42   ۴ دیدگاه

چرادیوانه ام………….سروده شده: ۱۳۹۴/۰۲/۲۸ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 105   ۱۲ دیدگاه

اصلاحیه دامن پر مهرسروده شده: ۱۳۹۴/۰۲/۲۷ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 46   ۲ دیدگاه

سرب داغسروده شده: ۱۳۹۴/۰۲/۲۷ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 52   ۴ دیدگاه

خاطره فراقسروده شده: ۱۳۹۴/۰۲/۲۷ موضوع: غزل شاعر:
تعداد بازدید: 36   ۴ دیدگاه

قبل از هر ارتکابی اجتنابسروده شده: ۱۳۹۴/۰۲/۲۶ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 47   ۴ دیدگاه

دامن پرمهرسروده شده: ۱۳۹۴/۰۲/۲۶ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 74   ۷ دیدگاه

پیوندسروده شده: ۱۳۹۴/۰۲/۲۶ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 48   ۶ دیدگاه

جهان دل ندارد اِستواییسروده شده: ۱۳۹۴/۰۲/۲۵ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 109   ۱۴ دیدگاه

دیوانِ نا نوشته……..سروده شده: ۱۳۹۴/۰۲/۲۵ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 94   ۱۴ دیدگاه