موبایلتو شارژ کن

سرابِ محبّت……..سروده شده: ۱۳۹۵/۰۳/۰۳ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 41   ۲ دیدگاه

تیغ و ترنجسروده شده: ۱۳۹۵/۰۳/۰۲ موضوع: امام زمان(عج),رباعی شاعر:
تعداد بازدید: 36   ۴ دیدگاه

نسیم سرد دلتنگیسروده شده: ۱۳۹۵/۰۳/۰۲ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 47   ۴ دیدگاه

بیاسروده شده: ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 42   ۴ دیدگاه

تُنگ تنگسروده شده: ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ موضوع: امام زمان(عج),رباعی شاعر:
تعداد بازدید: 37   ۶ دیدگاه

ای کاش بیایی که زمین پُر شده از ظلمسروده شده: ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 49   ۴ دیدگاه

آقای خوبسروده شده: ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ موضوع: امام زمان(عج),شاد ، جشن و اعیاد,عشق و دوستی,غزل شاعر:
تعداد بازدید: 25   ۳ دیدگاه

چه خوش است صوتِ قرآن، ز تو دلربا شنیدنسروده شده: ۱۳۹۵/۰۲/۳۰ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 60   ۶ دیدگاه

زنگ نا موزونسروده شده: ۱۳۹۵/۰۲/۳۰ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 71   ۶ دیدگاه

فراق یارسروده شده: ۱۳۹۵/۰۲/۳۰ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 37   ۶ دیدگاه

گذر عمرسروده شده: ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 95   ۱۰ دیدگاه

کاروان خستهسروده شده: ۱۳۹۵/۰۲/۲۷ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 67   ۱۰ دیدگاه

بود مراسروده شده: ۱۳۹۵/۰۲/۲۶ موضوع: قصیده شاعر:
تعداد بازدید: 179   ۱۲ دیدگاه

منم عبّاسسروده شده: ۱۳۹۵/۰۲/۲۶ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 89   ۸ دیدگاه

سجّادمسروده شده: ۱۳۹۵/۰۲/۲۶ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 78   ۴ دیدگاه

قلب خونینسروده شده: ۱۳۹۵/۰۲/۲۶ موضوع: اجتماعی شاعر:
تعداد بازدید: 46   ۳ دیدگاه

سجده کن مسجد …سروده شده: ۱۳۹۵/۰۲/۲۳ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 110   ۴ دیدگاه

سرنوشتسروده شده: ۱۳۹۵/۰۲/۲۳ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 63   ۶ دیدگاه

هفت شهر عشق گام اوّل عبّاس بودسروده شده: ۱۳۹۵/۰۲/۲۱ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 98   ۴ دیدگاه

جانبازیسروده شده: ۱۳۹۵/۰۲/۲۱ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 93   ۵ دیدگاه

بی پناهسروده شده: ۱۳۹۵/۰۲/۲۱ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 65   ۶ دیدگاه

حسینم منسروده شده: ۱۳۹۵/۰۲/۲۱ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 102   ۶ دیدگاه

ساقی مددی……سروده شده: ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 100   ۸ دیدگاه

آزارسروده شده: ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 94   ۸ دیدگاه

من نمی خواهم خدایا جز نگاهی از حسینمسروده شده: ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 110   ۸ دیدگاه

باید گلی فشاندسروده شده: ۱۳۹۵/۰۲/۱۹ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 59   ۶ دیدگاه

اصلاحیه اسیر عشقسروده شده: ۱۳۹۵/۰۲/۱۸ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 72   ۴ دیدگاه

فرمانسروده شده: ۱۳۹۵/۰۲/۱۸ موضوع: نیمائی شاعر:
تعداد بازدید: 77   ۶ دیدگاه

مشق عشقسروده شده: ۱۳۹۵/۰۲/۱۶ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 73   ۶ دیدگاه

… چشم می خواهدسروده شده: ۱۳۹۵/۰۲/۱۶ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 156   ۶ دیدگاه