موبایلتو شارژ کن

مخملِِ گلدارسروده شده: ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ موضوع: غزل شاعر:
تعداد بازدید: 10   فاقد دیدگاه

قبله ی عشقسروده شده: ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ موضوع: درباره معصومین(ع) شاعر:
تعداد بازدید: 29   ۲ دیدگاه

خودم…آغوشم…سروده شده: ۱۳۹۶/۰۸/۲۶ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 15   ۱ دیدگاه

زلزله و همدلی هاسروده شده: ۱۳۹۶/۰۸/۲۶ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 63   ۲ دیدگاه

رحلت پیامبر رحمت تسلیتسروده شده: ۱۳۹۶/۰۸/۲۶ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 24   ۲ دیدگاه

راهی به شعر و شاعریسروده شده: ۱۳۹۶/۰۸/۲۶ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 32   ۲ دیدگاه

زلزله ی کرمانشاهسروده شده: ۱۳۹۶/۰۸/۲۶ موضوع: غزل شاعر:
تعداد بازدید: 42   ۱ دیدگاه

لرزش شانهسروده شده: ۱۳۹۶/۰۸/۲۵ موضوع: رباعی شاعر:
تعداد بازدید: 15   ۱ دیدگاه

لرزش قلبسروده شده: ۱۳۹۶/۰۸/۲۵ موضوع: رباعی شاعر:
تعداد بازدید: 14   فاقد دیدگاه

صدای مادرسروده شده: ۱۳۹۶/۰۸/۲۵ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 13   فاقد دیدگاه

زمین بی حیاسروده شده: ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 24   ۲ دیدگاه

نجواسروده شده: ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ موضوع: غزل شاعر:
تعداد بازدید: 18   ۱ دیدگاه

تشنه ی جنجرسروده شده: ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 21   فاقد دیدگاه

اِعمال خشونتسروده شده: ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 24   فاقد دیدگاه

صدراعظم شهرسروده شده: ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 22   فاقد دیدگاه

فکر دریاسروده شده: ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 21   فاقد دیدگاه

دریانوردیسروده شده: ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 22   فاقد دیدگاه

سلام ای شاه بی سر …سروده شده: ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 22   ۱ دیدگاه

شعری قدیمی از احساس خودمسروده شده: ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 57   ۱ دیدگاه

رباعیسروده شده: ۱۳۹۶/۰۸/۰۴ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 66   ۲ دیدگاه

به رسم میزبانی، سری به او عطا شدسروده شده: ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 70   ۱ دیدگاه

پذیرایی گرم..سروده شده: ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 54   فاقد دیدگاه

دستاورد پاییزسروده شده: ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 61   فاقد دیدگاه

آتش پاره.سروده شده: ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 59   فاقد دیدگاه

نگاه پنجره ( در سوگ از دست دادن دوست)سروده شده: ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ موضوع: غزل شاعر:
تعداد بازدید: 114   ۲ دیدگاه

ببر با خود..سروده شده: ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 63   فاقد دیدگاه

من و تو ، ماسروده شده: ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 68   فاقد دیدگاه

آغوش بازسروده شده: ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 60   فاقد دیدگاه

آتش پارهسروده شده: ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 85   فاقد دیدگاه

مادر شیرسروده شده: ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 103   فاقد دیدگاه