زمین ِ عشقسروده شده: ۱۳۹۳/۰۸/۰۱ موضوع: محرم و عاشورا,چارپاره شاعر:
تعداد بازدید: 11   فاقد دیدگاه

تا دست ماهیانه زدی بر آب …سروده شده: ۱۳۹۳/۰۸/۰۱ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 21   ۲ دیدگاه

یتیمندسروده شده: ۱۳۹۳/۰۸/۰۱ موضوع: سپید شاعر:
تعداد بازدید: 27   ۳ دیدگاه

نگو نترس(غزل)سروده شده: ۱۳۹۳/۰۸/۰۱ موضوع: غزل شاعر:
تعداد بازدید: 31   ۴ دیدگاه

به انسانیت،اگر رمقی داشته باشدسروده شده: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 39   ۶ دیدگاه

زمین کربلا آماده شوسروده شده: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 55   ۱۱ دیدگاه

دوبیتی.نماد عاشقیسروده شده: ۱۳۹۳/۰۷/۲۹ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 44   ۱۰ دیدگاه

نام هاوسنگرهاسروده شده: ۱۳۹۳/۰۷/۲۹ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 62   ۸ دیدگاه

رباعی..نیوتنسروده شده: ۱۳۹۳/۰۷/۲۹ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 94   ۱۶ دیدگاه

دوبیتی..انشبسروده شده: ۱۳۹۳/۰۷/۲۹ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 80   ۱۵ دیدگاه

دل بی عشقسروده شده: ۱۳۹۳/۰۷/۲۹ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 70   ۱۵ دیدگاه

خطاپوش آن خدای من …سروده شده: ۱۳۹۳/۰۷/۲۹ موضوع: غزل شاعر:
تعداد بازدید: 60   ۱۴ دیدگاه

رسیدنی_ دریادیده_ پازل عشق(رباعی)سروده شده: ۱۳۹۳/۰۷/۲۹ موضوع: رباعی شاعر:
تعداد بازدید: 65   ۱۲ دیدگاه

بدون تو..سروده شده: ۱۳۹۳/۰۷/۲۹ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 37   ۳ دیدگاه

طلب پوزشسروده شده: ۱۳۹۳/۰۷/۲۹ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 42   ۳ دیدگاه

جسارتسروده شده: ۱۳۹۳/۰۷/۲۹ موضوع: سپید شاعر:
تعداد بازدید: 47   ۴ دیدگاه

جهان دل ندارد اِستواییسروده شده: ۱۳۹۳/۰۷/۲۸ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 69   ۹ دیدگاه

تضمین غزلسروده شده: ۱۳۹۳/۰۷/۲۸ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 77   ۱۴ دیدگاه

به دل قیمت به دیناری نهادندسروده شده: ۱۳۹۳/۰۷/۲۸ موضوع: غزل شاعر:
تعداد بازدید: 78   ۱۸ دیدگاه

دلم از روز ازل خود سر بودسروده شده: ۱۳۹۳/۰۷/۲۷ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 85   ۱۴ دیدگاه

نرسیدسروده شده: ۱۳۹۳/۰۷/۲۷ موضوع: غزل شاعر:
تعداد بازدید: 98   ۱۴ دیدگاه

دوستان عزیز این غزل را همین امشب سرودم. دوست دارم بدون ویرایش برای نقد بگذارم. لطفا نقد کنید.سروده شده: ۱۳۹۳/۰۷/۲۷ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 169   ۱۲ دیدگاه

تعدادی از امیل های اهانت آوری که آقای ابراهیم حاج محمدی بعد از اخراج از سایت برای من می فرستدسروده شده: ۱۳۹۳/۰۷/۲۷ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 169   ۸ دیدگاه

شما چطور ؟سروده شده: ۱۳۹۳/۰۷/۲۶ موضوع: غزل شاعر:
تعداد بازدید: 77   ۱۶ دیدگاه

یکبار هم طرز نگاهت را عوض کنسروده شده: ۱۳۹۳/۰۷/۲۶ موضوع: عشق و دوستی,غزل شاعر:
تعداد بازدید: 83   ۶ دیدگاه

لالاییسروده شده: ۱۳۹۳/۰۷/۲۶ موضوع: سپید شاعر:
تعداد بازدید: 99   ۱۶ دیدگاه

پرواز زخمی(غزل)سروده شده: ۱۳۹۳/۰۷/۲۶ موضوع: غزل شاعر:
تعداد بازدید: 85   ۱۹ دیدگاه

از اینکه بی هنرم از تو عذر می خواهمسروده شده: ۱۳۹۳/۰۷/۲۶ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 85   ۱۰ دیدگاه

در قفس ..سروده شده: ۱۳۹۳/۰۷/۲۶ موضوع: عشق و دوستی,غزل,معناگرا شاعر:
تعداد بازدید: 52   ۷ دیدگاه

طعنِ مُسلمان……….سروده شده: ۱۳۹۳/۰۷/۲۶ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 85   ۱۴ دیدگاه