غزلسرا در شبکه اجتماعی لاینسروده شده: ۱۳۹۳/۰۸/۲۵ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 405   ۲ دیدگاه

تو رضا را برهانسروده شده: ۱۳۹۳/۱۰/۰۱ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 22   ۲ دیدگاه

قافله سالار…..سروده شده: ۱۳۹۳/۱۰/۰۱ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 45   ۶ دیدگاه

خورشید هم جگرش پاره پاره بودسروده شده: ۱۳۹۳/۱۰/۰۱ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 26   ۴ دیدگاه

عشق مشهدسروده شده: ۱۳۹۳/۱۰/۰۱ موضوع: غزل شاعر:
تعداد بازدید: 26   ۴ دیدگاه

یلداسروده شده: ۱۳۹۳/۱۰/۰۱ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 14   ۲ دیدگاه

منظومه پیاده روی اربعین – بخش سوم – روز اول راه پیماییسروده شده: ۱۳۹۳/۱۰/۰۱ موضوع: مثنوی شاعر:
تعداد بازدید: 24   ۴ دیدگاه

درد و رنج……..سروده شده: ۱۳۹۳/۱۰/۰۱ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 33   ۳ دیدگاه

خاک شوم،همچو جُوَ ازآسیابسروده شده: ۱۳۹۳/۱۰/۰۱ موضوع: غزل شاعر:
تعداد بازدید: 32   ۷ دیدگاه

سفرعشق۲سروده شده: ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 41   ۷ دیدگاه

رسم کوفیسروده شده: ۱۳۹۳/۰۹/۲۹ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 40   ۶ دیدگاه

پی ببریمسروده شده: ۱۳۹۳/۰۹/۲۹ موضوع: غزل شاعر:
تعداد بازدید: 46   ۵ دیدگاه

نگـــاه کن مـــراسروده شده: ۱۳۹۳/۰۹/۲۹ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 51   ۵ دیدگاه

منظومه ی پیاده روی اربعین (بخش دوم– ورود به نجف)سروده شده: ۱۳۹۳/۰۹/۲۸ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 36   ۱ دیدگاه

درجستجوی توسروده شده: ۱۳۹۳/۰۹/۲۸ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 40   فاقد دیدگاه

دروغ۲(درادامه شعراستادحاکی)سروده شده: ۱۳۹۳/۰۹/۲۸ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 83   ۸ دیدگاه

رقصیدی….سروده شده: ۱۳۹۳/۰۹/۲۸ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 125   ۱۰ دیدگاه

منظومه ی پیاده روی اربعین (بخش اول – مقدمات)سروده شده: ۱۳۹۳/۰۹/۲۷ موضوع: مثنوی شاعر:
تعداد بازدید: 70   ۴ دیدگاه

حواس پرتسروده شده: ۱۳۹۳/۰۹/۲۷ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 35   ۱ دیدگاه

بر دوش موجسروده شده: ۱۳۹۳/۰۹/۲۷ موضوع: غزل,معناگرا شاعر:
تعداد بازدید: 44   ۱ دیدگاه

طاقت ندارم…سروده شده: ۱۳۹۳/۰۹/۲۷ موضوع: عشق و دوستی شاعر:
تعداد بازدید: 54   ۴ دیدگاه

نور بصرسروده شده: ۱۳۹۳/۰۹/۲۶ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 78   ۱۰ دیدگاه

خزانسروده شده: ۱۳۹۳/۰۹/۲۶ موضوع: سپید شاعر:
تعداد بازدید: 83   ۸ دیدگاه

دروغسروده شده: ۱۳۹۳/۰۹/۲۶ موضوع: طنز,غزل شاعر:
تعداد بازدید: 147   ۹ دیدگاه

احوال چشمسروده شده: ۱۳۹۳/۰۹/۲۶ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 34   ۱ دیدگاه

زائر کربلاسروده شده: ۱۳۹۳/۰۹/۲۶ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 55   ۷ دیدگاه

هستی منسروده شده: ۱۳۹۳/۰۹/۲۵ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 79   ۶ دیدگاه

غزل …چشمانتسروده شده: ۱۳۹۳/۰۹/۲۵ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 93   ۱۵ دیدگاه

بازهم نیامدیسروده شده: ۱۳۹۳/۰۹/۲۵ موضوع: امام زمان(عج) شاعر:
تعداد بازدید: 41   ۴ دیدگاه

***سروده شده: ۱۳۹۳/۰۹/۲۵ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 46   ۴ دیدگاه

ای آشناسروده شده: ۱۳۹۳/۰۹/۲۴ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 154   ۱۶ دیدگاه