موبایلتو شارژ کن

امید منسروده شده: ۱۳۹۵/۰۵/۰۷ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 6   فاقد دیدگاه

دیگر نمی خندم عهدی نمی بندمسروده شده: ۱۳۹۵/۰۵/۰۶ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 16   ۲ دیدگاه

بیا بشکنسروده شده: ۱۳۹۵/۰۵/۰۶ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 28   ۳ دیدگاه

تو، من، او……..سروده شده: ۱۳۹۵/۰۵/۰۵ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 52   ۴ دیدگاه

سیمین تنسروده شده: ۱۳۹۵/۰۵/۰۵ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 44   ۸ دیدگاه

بانوسروده شده: ۱۳۹۵/۰۵/۰۴ موضوع: عشق و دوستی,غزل شاعر:
تعداد بازدید: 28   ۳ دیدگاه

میراث دشمنیسروده شده: ۱۳۹۵/۰۵/۰۲ موضوع: غزل شاعر:
تعداد بازدید: 31   ۴ دیدگاه

بیداد کردیسروده شده: ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 29   فاقد دیدگاه

آهوان دلیر کوبانیسروده شده: ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ موضوع: حماسی,عشق و دوستی,غزل شاعر:
تعداد بازدید: 37   ۲ دیدگاه

دلم گرفتهسروده شده: ۱۳۹۵/۰۴/۲۹ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 35   ۲ دیدگاه

پایان راهسروده شده: ۱۳۹۵/۰۴/۲۹ موضوع: معناگرا شاعر:
تعداد بازدید: 57   ۴ دیدگاه

رشحهسروده شده: ۱۳۹۵/۰۴/۲۸ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 57   ۷ دیدگاه

باغ دل را آخر دلدادگی ها ساختندسروده شده: ۱۳۹۵/۰۴/۲۸ موضوع: بدون دسته بندی,عشق و دوستی,غزل شاعر:
تعداد بازدید: 40   ۲ دیدگاه

عهد باران بازمین بعد از خزان محکم تر استسروده شده: ۱۳۹۵/۰۴/۲۸ موضوع: عشق و دوستی,غزل شاعر:
تعداد بازدید: 28   ۲ دیدگاه

راه دریاسروده شده: ۱۳۹۵/۰۴/۲۸ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 26   ۱ دیدگاه

طفلِ دبستان……….سروده شده: ۱۳۹۵/۰۴/۲۸ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 81   ۱۲ دیدگاه

فیش حقوقی منسروده شده: ۱۳۹۵/۰۴/۲۸ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 46   ۱۰ دیدگاه

میزانِ زمینسروده شده: ۱۳۹۵/۰۴/۲۷ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 38   ۶ دیدگاه

مونالیزا ترین لبخندسروده شده: ۱۳۹۵/۰۴/۲۷ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 28   ۱ دیدگاه

نگارِ بَدنگارسروده شده: ۱۳۹۵/۰۴/۲۵ موضوع: سپید شاعر:
تعداد بازدید: 76   ۸ دیدگاه

داستان فیش هاسروده شده: ۱۳۹۵/۰۴/۲۴ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 52   ۴ دیدگاه

سه رباعیسروده شده: ۱۳۹۵/۰۴/۲۴ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 57   ۴ دیدگاه

قصه پایانی ماسروده شده: ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ موضوع: غزل شاعر:
تعداد بازدید: 121   ۹ دیدگاه

حال علی (ع)سروده شده: ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 35   ۱ دیدگاه

گل نارنجسروده شده: ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 30   فاقد دیدگاه

دو چشم بی قرارسروده شده: ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 35   فاقد دیدگاه

میدان هواییسروده شده: ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 33   ۱ دیدگاه

کیش شخصیتسروده شده: ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ موضوع: مثنوی شاعر:
تعداد بازدید: 94   ۸ دیدگاه

تکیه گاهسروده شده: ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 92   ۱۰ دیدگاه

“یکی بر سر شاخ و بن می برید”سروده شده: ۱۳۹۵/۰۴/۲۰ موضوع: قصیده شاعر:
تعداد بازدید: 87   ۶ دیدگاه