موبایلتو شارژ کن

او با ماسروده شده: ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 11   ۱ دیدگاه

بی لیاقتسروده شده: ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ موضوع: غزل شاعر:
تعداد بازدید: 3   فاقد دیدگاه

حریمِ قبله ی دل……..سروده شده: ۱۳۹۵/۱۱/۰۱ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 25   ۱ دیدگاه

دوبیتیسروده شده: ۱۳۹۵/۱۱/۰۱ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 34   ۲ دیدگاه

دریا باشمسروده شده: ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 19   فاقد دیدگاه

گرد پیریسروده شده: ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 29   ۲ دیدگاه

مترسکسروده شده: ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 14   فاقد دیدگاه

چندرباعی..سروده شده: ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 32   ۴ دیدگاه

دیو و مترسکسروده شده: ۱۳۹۵/۱۰/۲۴ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 26   فاقد دیدگاه

ازاین پسسروده شده: ۱۳۹۵/۱۰/۲۴ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 33   فاقد دیدگاه

معبد چشمانشسروده شده: ۱۳۹۵/۱۰/۲۴ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 53   ۶ دیدگاه

درگیر اتفاقسروده شده: ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 28   فاقد دیدگاه

دلنوشتهسروده شده: ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 28   فاقد دیدگاه

کابلسروده شده: ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ موضوع: رباعی شاعر:
تعداد بازدید: 22   فاقد دیدگاه

نقش مرکبسروده شده: ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ موضوع: غزل شاعر:
تعداد بازدید: 74   ۶ دیدگاه

انالله و انا الیه راجعونسروده شده: ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 51   ۴ دیدگاه

وفات حضرت معصومه علیها السلامسروده شده: ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 52   ۵ دیدگاه

مرا بخوانسروده شده: ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 46   ۶ دیدگاه

دوباره باغبان در باغ غوغا کردسروده شده: ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 62   ۶ دیدگاه

رها سازدسروده شده: ۱۳۹۵/۱۰/۱۶ موضوع: غزل شاعر:
تعداد بازدید: 82   ۸ دیدگاه

حس مشترکسروده شده: ۱۳۹۵/۱۰/۱۶ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 108   ۱۳ دیدگاه

شعرِ باران……سروده شده: ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 95   ۱۲ دیدگاه

آدمکسروده شده: ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ موضوع: اجتماعی,معناگرا شاعر:
تعداد بازدید: 73   ۴ دیدگاه

بِبَرسروده شده: ۱۳۹۵/۱۰/۱۰ موضوع: غزل شاعر:
تعداد بازدید: 100   ۱۰ دیدگاه

پاک سیرتسروده شده: ۱۳۹۵/۱۰/۰۹ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 66   ۸ دیدگاه

جرمم علاقه ایست به حوا و سیب سرخسروده شده: ۱۳۹۵/۱۰/۰۹ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 116   ۱۵ دیدگاه

زنده به گورسروده شده: ۱۳۹۵/۱۰/۰۹ موضوع: دوبیتی شاعر:
تعداد بازدید: 49   ۴ دیدگاه

دیماهسروده شده: ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ موضوع: غزل شاعر:
تعداد بازدید: 58   ۸ دیدگاه

کجاستسروده شده: ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ موضوع: غزل شاعر:
تعداد بازدید: 68   ۸ دیدگاه

کوچِ عشق……سروده شده: ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ موضوع: بدون دسته بندی شاعر:
تعداد بازدید: 96   ۱۰ دیدگاه